Společnost OLWEGA nabízí služby zmocněného agenta a opatrovníka financování a podpory investičních projektů v oblasti výroby a v developerských projektech nemovitostí v zemích východní Evropy, SNS a EAEU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše investice musí být chráněny a zajištěny před možnými riziky a postupné a strukturované financování investičních projektů, které vás zajímají, se často stává faktorem bezpečí vložených prostředků a garantem jejich návratnosti. Investice do oblastí EAEU a SNS jsou doposud stále rizikové a vyžadují doplňkové služby investičního agenta a zmocněného opatrovníka, kteří vám mohou pomoci s prověřením iniciátorů projektů – zájemců o investice a také při hledání cest financování po etapách a následné kontrole realizace projektů a rozvojem investičních fondů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme připraveni vám poskytnout podporu při individuálních a paketových investicích v různých oborech :

 

  • Doporučení v projektových řešeních v počátečním stádiu i během realizace projektu
  • Pomoc s vyhledáním iniciátorů (zájemců) a vyhodnocení investice
  • Pořádání seminářů, jednání a návštěvy potenciálních investičních lokalit
  • Vyhledání dodavatelů a zhotovitelů
  • Konzultace a podpora během operačního období
  • Finanční a nákladové účetnictví
  • Poradenství a řízení

 

 

Také nabízíme zprostředkovatelské služby v podnikání a pomáháme s obchodními kontakty mezi firmami z ČR, východní Evropy a SNS.

Velký zájem o spolupráci projevují průmyslové firmy (automatizace, elektronika) a zemědělský sektor nabízející výrobky a vyhledávající suroviny v jiných zemích.

Společnost OLWEGA je připravena poskytnout služby vyhledání obchodních partnerů pro české firmy: dodavatele, zákazníky a investory ve východní Evropě, zemích EAEU a SNS.

 

 Vyberte si a  spojte se s námi

 

 

 

Služby investičního agenta a auditora

 

© 2018 Olwega s.r.o.